Treed toe tot de ‘Cirkel van Zomer’

De Cirkel van Zomer is een betrokken kring muziekliefhebbers die die letterlijk rond Johannette en haar projecten, zoals de Zomer Academie Zutphen, wil staan.

Enkele keren per jaar komt men samen om in een informele sfeer te luisteren naar de resultaten van voorbije projecten en de plannen van Johannette voor de toekomst, omlijst door wat muzikale voorproefjes. Verder wordt u per ‘Cirkelaire’ op de hoogte gehouden van allerlei nieuwtjes en feiten rond de Zomer Academie Zutphen en haar artistiek leider.

Met een gift van minimaal € 500,- per jaar maakt u deel uit van de Cirkel van Zomer.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen m.b.v. de Geefwet

Stichting Sparrowtree  heeft een culturele ANBI status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan Stichting Sparrowtree met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met Stichting Sparrowtree. Periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Lees meer over de Geefwet.