Geefwet: zo werkt het

Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Als gevolg van de recente verlenging is dit dus zes jaar geworden. De Geefwet biedt met name optimaal fiscaal voordeel en schenkgemak bij het doen van een periodieke schenking via een akte voor een periode van vijf jaar. Het voordeel kan daarbij oplopen tot € 3.250 over een periode van vijf jaar! Lees meer over ANBI op de site van de belastingdienst.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met Stichting Sparrowtree. Periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

U schenkt in 2018 € 1.000
Uw aftrekpost over 2018 € 1.250
Fiscale teruggave (bij 52% tarief ) € 650
U betaalt in feite € 350

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief bijvoorbeeld € 100.

Bekijk de rekenvoorbeelden op de site van de Belastingdienst.

Download hier de Overeenkomst Periodieke Gift van de Belastingdienst.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over donaties kunt u contact opnemen via  info@sparrowtree.nl