Geefwet: zo werkt het

Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren. De Geefwet biedt extra fiscaal voordeel bij het doen van een periodieke schenking aan een Culturele Anbi via een akte voor een periode van vijf jaar.  De Stichting Sparrowtree heeft een culturele ANBI-status. Lees meer over Culturele ANBI op de site van de belastingdienst.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met Stichting Sparrowtree. Periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

Stel, u schenkt gedurende vrij jaar € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), de aftrekpost is dan € 1.250. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief bijvoorbeeld € 100.

Bekijk de rekenvoorbeelden op de site van de Belastingdienst.

Download hier de Overeenkomst Periodieke Gift van de Belastingdienst.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over donaties kunt u contact opnemen via  info@sparrowtree.nl